Het bestuur van de Contactgroep bestaat uit tien personen, waarin alle regio’s zijn vertegenwoordigd. Momenteel bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Anton de Groot
Secretaris: Cor de Goeij
Penningmeester: Jo Moonen
Plv. Voorzitter: Cees de Bakker
Plv. Secretaris: Ed Mols
Deelnemersadministratie en Plv. Penningmeester: Cees de Bakker
Lid: Fons van Schijndel
Lid: Jac van Nassau
Lid: Maurits van Hooren
Lid: Ton Wildenberg
Lid: Kees van Rijn