Het bestuur wordt bijgestaan door zes regiocommissies, waarin zo’n vijftig contactpersonen zitting hebben. Het betreft de regio’s Breda, ‘s-Hertogenbosch, Noordoost, Tilburg, West/Zeeland en Zuidoost. De voornaamste taak van de regiocommissies is het aandacht schenken aan lief en leed.

Contactpersonen regio Breda
M. Diepstraten, M. den Exter, G. van Galen, J. van Gils, P. van Ginneken, T. de Hoog, J.v.d.Koog, G. v.d. Korput, J. Pellens, K. van Rijn, M. Soffers-v.d.Berg, T. ‘t Hart-Boerboom en W. ‘t Hart

Contactpersonen regio ‘s-Hertogenbosch
H. Eltink, M.A.M. Geerts, H. van de Grint, M.v.d.Heuvel, M.van Hooren, J. Kimpel, G. v.d. Meerendonk, M. Meulenbroek, A. Möller, H. Mols, D. Nelissen-Peeters, P. van Orsouw en T. Peeperkamp

Contactpersonen regio Noordoost
J. Bolwerk, M. van Gastel, A. Holten, A. Meijer, P. Meulenbroek en F. van Schijndel

Contactpersonen regio Tilburg
A. van Amelsfort, J.v.d. Berg, T. van Gestel, J. Haenen, J.v.d. Krabben, G. van der Linden, E. Mols, J. van Vugt, J. Verhagen en C. Verhoof

Contactpersonen regio West/Zeeland
A. Anthonissen, R.A.J. van de Bank, C. van Dommele, J. van Dongen, M. Hopmans enJ. van Nassau

Contactpersonen regio Zuidoost
J. Bressers, J. Coonen, C. van Doorn, B. Keet, P. Klumpers, C.Kreijns, en A. Wildenberg