Welkom op de Website van de Stichting Contactgroep Gepensioneerden Essent Brabant.

De Contactgroep behartigt de belangen en bevordert de onderlinge contacten van oud-werknemers en hun weduwen of weduwnaars.

Dit doen we door het verzorgen van activiteiten en door aandacht te schenken aan lief en leed. Onze leden wonen in Noord- Brabant, Zuidwest-Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland alsmede ook in het buitenland.

Ook leden die buiten deze regio’s wonen kunnen aangeven tot onze Contactgroep te willen behoren.

Om aan activiteiten te kunnen meedoen dient u deelnemer te zijn van de Contactgroep. Hiervoor betaalt u per jaar € 18.

Het lief en leed geldt voor alle gepensioneerden, hiervoor hoeft u geen deelnemer te worden. Momenteel telt de Contactgroep 2130 leden waarvan er 512 deelnemer zijn.