Wat is mijn personeelsnummer?
Uw personeelsnummer begint met een 5.

Waar kan ik een overlijdensmelding naar toesturen?
Via mail naar contactgroepgeb@gmail.com of stuur een brief naar:
CGEB P/A Harmoniepolder 28, 5235 TK Den Bosch

Waar kan ik mijn adreswijziging naar toesturen?
Via mail naar contactgroepgeb@gmail.com of stuur een brief naar:
CGEB P/A Harmoniepolder 28, 5235 TK Den Bosch

Wordt een adreswijziging automatisch doorgegeven aan het ABP door Essent?
Nee, een adreswijziging van een medewerker wordt vanuit de Gemeente doorgegeven aan het ABP.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de pensioenen die ABP nu en in de toekomst moet uitbetalen. Hij wordt uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft de financiële situatie van ABP weer