Bestuur Contactgroep

Voorzitter Anton de Groot: ajgdegroot@home.nl
Secretaris Cor de Goeij: cordegoeij41@kpnmail.nl
Penningmeester Jo Moonen: jpcmoonen@home.nl
Deelnemersadministrateur Cees de Bakker cdebakker@home.nl

Regiocommissies Contactgroep
Breda: Cees van Rijn: ikvanrijn@casema.nl
‘s-Hertogenbosch: Maurits van Hooren: maurits@vhooren.nl
Noordoost: Fons van Schijndel: fonsvanschijndel@home.nl
Tilburg: Ed Mols: edmols777@gmail.com
West/Zeeland: Jac van Nassau: v.nassau@home.nl
Zuidoost: Ton Wildenberg: tonwildenberg22@gmail.com

Adressenbestand gepensioneerden.
De contactgroep beheert de adresgegevens van de gepensioneerden. Daarom verzoekt de contactgroep verhuizing, wijziging persoonsgegevens en overlijden door te geven aan contactgroepgeb@gmail.com. of stuur een brief naar: CGEB p/a Harmoniepolder 28, 5235 TK ‘s Hertgenbosch

De contactgroep gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)